Wszystko o:

wzór pisma apelacyjnego

Przełom? Prawomocnie wygrała spór z bankiem o ubezpieczenie niskiego wkładu!

rozumie pod pojęciem kolejny okres ubezpieczeniowy jak długo ma trwać , a w ogóle nie dołączył do pisma kopii polisy, z tytułu której żąda zwrotu składki. Pani Kinga grzecznie zapytała bank o co kaman i poprosiła o uzupełnienie rażących braków w piśmie. A ten świstek, który bank szumnie nazwał

Wyjawienie majątku dłużnika

. Jednocześnie jest to żądanie złożenia przyrzeczenia, że podany przez dłużnika wykaz jest prawdziwy, a co najważniejsze - kompletny. Wzór wniosku o wyjawienie majątku dłużnika Poniżej prezentuje wzór wniosku o wyjawienie majątku dłużnika . Przedstawiony wzór, to tylko przykład, a dane są fikcyjne Wzór

Jak napisać pozew do sądu pracy?

Uwaga! Termin odwołania do sądu pracy liczony jest od dnia, w którym pracodawca doręczył pracownikowi pismo wypowiadające umowę o pracę lub zawiadomienie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, ze pracownik nie wniesie pozwu w terminie bez swoje winy

Podział majątku przy rozwodzie

instancji uwzględnia powstałą w toku postępowania apelacyjnego - ze względu na upływ czasu - zmianę wartości składników majątkowych wchodzących w skład  majątku wspólnego , dokonuje ponownego ustalenia - na dzień zamknięcia rozprawy przed sądem drugiej instancji - wartości wszystkich składników  majątku

fillUp - Przyjazne formularze

, jak i firm.

fillUp umożliwia wypełnianie formularzy VAT, PIT, CIT, PCC, NIP, ZUS, KRS, GUS, PIP, NFZ czy PFRON. W programie można znaleźć także praktyczne wzory umów, pism, wniosków czy rachunków. Funkcjonalna wyszukiwarka fillUpa pozwala szybko odnaleźć i uzupełnić odpowiedni

fillUp - Przyjazne formularze

, jak i firm.

fillUp umożliwia wypełnianie formularzy VAT, PIT, CIT, PCC, NIP, ZUS, KRS, GUS, PIP, NFZ czy PFRON. W programie można znaleźć także praktyczne wzory umów, pism, wniosków czy rachunków. Funkcjonalna wyszukiwarka fillUpa pozwala szybko odnaleźć i uzupełnić odpowiedni

fillUp - Przyjazne formularze

, jak i firm.

fillUp umożliwia wypełnianie formularzy VAT, PIT, CIT, PCC, NIP, ZUS, KRS, GUS, PIP, NFZ czy PFRON. W programie można znaleźć także praktyczne wzory umów, pism, wniosków czy rachunków. Funkcjonalna wyszukiwarka fillUpa pozwala szybko odnaleźć i uzupełnić odpowiedni