Wszystko o:

pisma+świętego

OPŁAKANE SKUTKI SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA PISMA ŚWIĘTEGO - cz. I

Lech Keller OPŁAKANE SKUTKI SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA PISMA ŚWIĘTEGO Część I 1. Wstęp - powody napisania tego artykułu. Poniższy tekst powstał jako komentarz do strony witryny zatytułowanej ŚWIADKOWIE JEHOWY POD LUPĄ , redagowanej przez pana Jarosława Zabiełłę z Gdyni, Polska. Pan Zabiełło

OPŁAKANE SKUTKI SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA PISMA ŚWIĘTEGO - Część II

Lech Keller OPŁAKANE SKUTKI SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA PISMA ŚWIĘTEGO Część II - Załączniki Załącznik 1 - Co mówi quot Fogra quot http: www.encyklopedia.pl wiem o Baptystach, Zielonoświątkowcach i Świadkach Jehowy? Baptyści z greckiego baptizein - quot chrzcić quot , wyznanie

Dlaczego Polacy nie znają Pisma Świętego?

Pismo Święte jest dostępne w naszym języku już od wielu wieków, a jednak w naszym narodzie nie wykształciła się tradycja indywidualnego czytania Pisma Świętego. Więcej, względem tych, którzy poznają Pismo Święte, ukształtowano wiele negatywnych opinii, uprzedzeń i skojarzeń. W wielu dyskusjach na

Kanon Pisma Świętego.

Kanon Pisma Świętego to temat który jest  mocno wałkowany, szczególne przez rzymskokatolików i inne niechrześcijańskie religie, które się za takowe podają. Zazwyczaj te organizacje przyjmują kanon 46 lub więcej ksiąg Starego Testamentu, co powoduje dość dziwną mieszankę połączenia Pism natchnionych

Kanon Pisma Świętego - po raz trzeci

, który ani razu nie powołuje się na księgi wtórnokanoniczne! Bóg jeden wie, ile razy już słyszałem ten argument od osób, które postanowiły udowodnić, że Kościół katolicki stosuje zły błędny zafałszowany niepotrzebne skreślić kanon Pisma Świętego. Prezentowali go protestanci, świadkowie Jehowy i

Luter i kanon Pisma Świętego

deuterokanonicznych do katolickiego kanonu Pisma Świętego dopiero na Soborze Trydenckim 1545-1563 , natomiast Marcin Luter zmarł w roku 1546. Czyżby twórca protestantyzmu potrafił przepowiadać przyszłość, skoro usunął z Pisma Świętego księgi, które dopiero miały być do niego dołączone? Jak na moje oko, to jednak

Wizerunek Pisma Świętego na bombonierkach Goplany. Czy za rok promocja 8211 4 bombonierki i Pismo Święte gratis?

większego prezentu 8230   No i wreszcie dlaczego Goplana zdecydowała się na takie czekoladki z wizerunkiem Pisma Świetego? Czyżby jedzenie czekoladek było aż tak głebokim przeżyciem religijnym, że trzeba je dekorować wizerunkiem Pisma Świętego? A może czekoledki z Pismem Świetym na okładce zapewnią

JAK W III RZESZY: IAN MCKELLEN NISZCZY KSIĘGI PISMA ŚWIĘTEGO.

Aktor Ian McKellen czuje się tak urażony antygejowskimi fragmentami Biblii, że wyrobił sobie nawyk wyrywania konkretnej strony z każdego egzemplarza Pisma Świętego, jaki znajduje w hotelowych pokojach. Brytyjski gwiazdor, który od dawna nie ukrywa swojej orientacji seksualnej i walczy o prawa

Dar umiejętności, dar ten w wyjątkowy sposób daje możność zrozumienie prawdy Pisma świętego.

MODLITWA O DAR UMIEJĘTNOŚCI Duchu Święty, obdarz nas darem umiejętności, abyśmy umieli w świetle wiary patrzyć na rzeczy stworzone. Niech sprawy ludzkie, dzięki Twojemu natchnieniu, będą przez nas właściwie oceniane i wszystko niech prowadzi nas do Boga. Dopomóż nam, by wzrastała nasza nadzieja pok

O natchnieniu biblijnym, apokryfach i księgach Pisma Świętego.

O natchnieniu biblijnym, apokryfach i księgach Pisma Świętego. Coś dla osób, które postanowiły poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie. Na pewno nie będą zawiedzione. Hm... O ile nie sa protestantami, bo w takim przypadku, dowiedzą się o paru sprawach, które zaprzeczają ich przekonaniom na temat

Wytrawna analiza Pisma Świętego

Ta mądra kobieta przeprowadziła dokładną analizę treści biblijnych i wreszcie zrozumiała, że jako stworzenie grzeszne nie jest w stanie dostąpić zbawienia. I Wy przeczytajcie, a przed Panem i Ojcem Rydzykiem się ukórzcie!!!

Jaki pożytek z Pisma Świętego? 2

Posłuchaj o desce ratunku, jaką Bóg daje nam na czas trudności, wątpliwości i zniechęcenia. Dowiedz się również, dlaczego Bóg daje czlowiekowi przykazania:  

VIDEO: Jaki pożytek z Pisma Świętego?

Czy Pismo Święte jest nudne? Jaki pożytek z jego czytania? Czy możemy się z niego czegoś nowego nauczyć? Czy może nam oszczędzić rozczarowań i kłopotów? Spójrz:  

Czym jest Biblia?

tymi słowami jakie Bóg chciał by napisali - słowami które Bóg uważa za swoje. Jeżeli Bóg uważa słowa Pisma Świętego za własne, wtedy nie ma ostatecznie wyższego autorytetu do którego można się zwracać po dowód na to, niż samo Pismo Święte. Bo jaki autorytet mógłby być większy niż sam Bóg? Zatem

01.12.2006 - List Abp. Poznanskiego nt. Dzieła Biblijnego im. Jana Pawla II

Umiłowani w Chrystusie, Bracia i Siostry! W pierwszą niedzielę Adwentu zwracam się do każdego z Was, Drodzy Diecezjanie, z listem w sprawie 8222 Dzieła Biblijnego imienia Jana Pawła II 8221 . Mimo wezwań do czytania Pisma Świętego, pomimo wielu haseł nawołujących do powrotu do źródeł 8211

Teologiczne dziedzictwo luteranizmu

głęboko swoimi ko­rze­niami tkwił w niejednym nurcie myśli wielkich nauczycieli średniowiecza. Luter przekonany o słu­szności i prawdziwości jedynie historycznej egzegezy Pisma Świętego, mającej swe źródło w średniowieczu głównie w komentarzach wspo­mnianego Mikołaja z Liry, tylko taką chciał uprawiać i

Cztery reformacyjne zasady

Świętego, jego ostateczne ukształtowanie się, potwierdza także stosowanie w pierwotnym chrześcijaństwie formalnej zasady: jedynie Pismo 1 . Ojcom Kościoła, za czasów których formował się kanon Pisma Świętego chodziło o odróżnienie autentycznej tradycji apostolskiej o Jezusie Chrystusie od fałszywej i

Wyjaśniamy Pisma.

pojawienie się danego nauczania w Kościele katolickim, powstał dziwny mit głoszący, że KK tworzy swoje dogmaty z potrzeby chwili na podstawie wyrwanych z kontekstu fragmentów Pisma Świętego. Zazwyczaj jest to okraszane przykładem dogmatu o Niepokalanym Poczęciu i twierdzenie, że to nauczanie stworzono w XIX

Dlaczego jestem katolikiem?

chrześcijanami zakończył na tzw. Soborze Jerozolimskim opisanym w Dziejach Apostolskim i spisaniu Pisma Świętego, a następnie wznowił w okolicach XVI wieku, aby prowadzić ludzi do wiary protestanckiej. W końcu przecież Chrystus powiedział, że jego Kościoła bramy piekielne nie przemogą, co między innymi oznacza

Jak czytać...

.: przypowieść o siewcy, gdzie sam Chrystus podał wyjaśnienie , to trudniejsze fragmenty sprawią problemy i mogą doprowadzić do wypaczeniu sensu Słowa Bożego przestrzega przed tym samo Pismo w 2 Ptr 3,14-16 . Jednakże, nie o tym aspekcie czytania Pisma Świętego chcę teraz napisać. Tym razem chodzi o sprawę

Konkurs

zadziwiło, bo w artykułach do których odsyłałem było sporo odniesień do Pisma Świętego. Ba, jeden taki fragment, uzasadniający nauczanie Kościoła Katolickiego, podałem osobiście. Jak go Hae skomentował napiszę nieco później. c mydlenie oczu, jakobyśmy mieli niewłaściwe rozumienie. e jak wyżej przy quot c

Wpis 2.

­gmentem historii Bożego działania i darem Ducha Świętego dla ludu Bożego. W przeszłości Kościół wahał się uznać za kanoniczne niektóre księgi i pisma. Nie znaczy to, że Kościół sam zafundował sobie normatywny zbiór pism, ani też, że jego autorytet jest ponad godnością i świętością Pisma Świętego. Właśnie spór o

Ma tropie prawdy...5

 sprawą najistotniejszą jest to, co o Słowie Bożym mówi Biblia, gdyż nigdzie nie ogranicza ona Słowa Bożego jedynie do Pisma Świętego. Wręcz przeciwnie, w wielu miejscach poucza nas, że autorytatywne Słowo Boże można znaleźć w Kościele: w jego tradycji 2 Tes 2,15 3,6 , przepowiadaniu i nauczaniu l P 1,25 2 P 1

Przekład katolicki czy protestancki? Wszystko jedno?

uznanych przez Kościół dlatego, że on jeden jest prawym stróżem Pisma świętego. P. Gdzie mamy szukać prawdziwego rozumienia Pisma świętego? O. Prawdziwego rozumienia Pisma świętego mamy szukać w Kościele katolickim, który jest nieomylnym tłumaczem jego. P. Co powinien uczynić katolik, gdyby mu wpadła w

BIBLIA

woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie. Tajemnice proroctw zawarte w piśmie Nie pisma świętego, jak widać niesą dla powszechnego oznajmiania, ale dla wybranych przez boga ludzi szukających świętości i usynowienia bożego w

Duch Święty

Świętego. Co prawda taka osoba wierzy, że Duch Święty zstępuje na człowieka i go prowadzi często dokładana jest wiara, że taki człowiek nie może zgrzeszyć lub popełnić błędu w interpretacji Pisma Świętego , ale brakuje wiary w to, że Duch Święty opiekuje się Kościołem jako całością. Ba! Nie dopuszczają do

Mary vs Maryja cz.2

rzymskokatolicki nie umie czytać. Odpowiem krótko: Kościół Katolicki umie czytać, ale interpretuje pewne fragmenty Pisma Świętego całkowicie odmiennie od protestantów. Przypuszczam, że to dlatego, iż Słowo Boże studiuje od prawie dwóch tysięcy lat, a nie od zaledwie pięciuset. kkk 966 quot Na koniec Niepokalana

Jak czytać Biblię?

, także tych, którzy uważają się za katolików. Wierzą oni w to, co podają gazety i podręczniki podszyte ideologią postępową, a Pismo Święte uważają za zabytek przeszłości. O wszem, wiedza współczesna skłania często do zmiany interpretacji Pisma Świętego . Nie można jednak uznać jej za sędziego, który

O kontemplacji biblijnego tekstu

sztuki, żeby przejść do kontemplacji ważniejszej: do kontemplacji tekstu biblijnego. Na Mszy św. czytamy zawsze tylko fragmenty Pisma Świętego, na przykład czytamy fragmenty Nowego Testamentu. Czy możemy w pełni docenić ich piękno? Czy możemy w pełni docenić orędzie, zatrzymując się tylko i wyłącznie na

Biskup to sługa

Bożym, to tego Słowa byłoby 10, 20 razy mniej. Oczywiście, spontaniczne sięganie do Pisma Świętego też jest, ale jednak wyrywkowo. 8211 Mówimy o uporządkowanej modlitwie Słowem Bożym, a przecież Ksiądz Biskup uchodzi za eksperta od problemów związanych z Odnową w Duchu Świętym, która raczej nie

Oblubienica w Rzymie...9

, przypomniał mi On fragmenty Pisma Świętego z Listu do Hebrajczyków - rozdziały 11 i 12, których już dawno temu nauczyłam się na pamięć. Chcę podkreślić, jak ważne było, że znałam te fragmenty, gdyż dzięki temu Bóg mógł przypomnieć mi je w czasie kryzysu, gdy nie miałam dostępu do Jego Słowa. Katolicy mogą i

pisma+świętego

się wygłasza jakieś orzeczenie dogmatyczne we wierze, np. gdy się wyznaje quot credo quot , może to stać się aktem objawiającym, ponieważ wierzący czyni to pod wpływem łaski. Następnym poziomem autorytetu jest poziom Pisma Świętego. Pismo Święte znajduje się pomiędzy objawiającym wydarzeniem i

Wezwanie, Godzina czytań, Jutrznia i Modlitwa w ciągu dnia:wskazówki

go ze słusznej przyczyny opuścić                                Godzina czytań Godzina Czytań zawiera przede wszystkim teksty zaczerpnięte z obfitego skarbca Pisma świętego oraz wybrane fragmenty pism dotyczących życia duchowego, których autorami są doktorzy Kościoła i inni pisarze kościelni. Ponadto

O pewnej lekturze...

wprowadzono w nim poważniejsze zmiany. Książka składa się ze wstępu, trzech zasadniczych części, słowniczka i bibliografii. Pierwsza część poświęcona jest metodom literacko-historycznym, które są wykorzystywane przy badaniach Pisma Świętego i pełnią ważną rolę w egzegezie tekstu natchnionego. Autor

Biblia

bo miłość będzie czysta jak woda przejrzysta. Niech Wszyscy się miłują i miłości Bogu, ani Bliźnim nie żałują. Tylko drogą miłości możemy dojść do Bram Wieczności. Niech nikt się nie wzbrania od Pisma Świętego poznania, bo treść i mądrości pisma tego dotyczą też życia i postępowania naszego

Witam na blogu Husyty

Jako naród jesteśmy bardzo religijni, jednakże nasza religijność często jest zaprzeczeniem Pisma Świętego, które bardzo słabo znamy. Na swoim blogu będę pisał o kontrastach między powszechnie praktykowaną religijnością a tym, czego naucza Biblia. Spróbuję spojrzeć na niektóre współczesne

Być Chrystusem dla bliźniego

do osiągnięcia ostatecznego dobra, jakim jest Bóg. Nie zawsze zdawano sobie sprawę z tego, że taka etyka stoi w ostrej sprzeczności z objawieniem danym przez Boga, chociaż średniowieczna teologia chciała być teo­logią Pisma Świętego.       U schyłku średniowiecza doszło do rozwoju myśli ludzkiej i

Wiara w ksiegę

  Jednym z niezaprzeczalnych efektów oderwania się protestantyzmu od Kościoła Katolickiego, Kościoła założonego przez Chrystusa, jest postawienie Pisma Świętego na pierwszym miejscu. Nie mając żadnej podpory słuszności obranej drogi, poza własnym silnym przekonaniem, protestant zwłaszcza

Natchnione Słowo Boże

Natchnienie pisma Świętego przez Boga dla osoby wierzącej, dla chrześcijanina, nie podlega dyskusji. Ksiąg natchnionych jest wiele, ale nie o kryteriach kanoniczności będzie ten wpis. O tym pisałem już klika razy. Teraz chcę poruszyć kwestię autorstwa i czasu spisana księgi. W wielu rozmowach na

To nie jest biblijne!

, mającymi zaprzeczyć temu, co głosi Kościół Katolicki. Nie widziałem natomiast nigdy tego, aby argumentująca w ten sposób osoba przedstawiła fragmenty Pisma Świętego, które potwierdzają dany dogmat. Jest to zdecydowanie nie wskazane, ponieważ jest to strzelanie goli do własnej bramki: z jednej strony bowiem

Dzieciństwo Jezusa - Biblia wierszem

Kolejna część Biblii wierszem jest już w sprzedaży: Od Wydawcy: Wydając książeczki z serii Biblia wierszem , chcemy dać dzieciom możliwość zapoznania się z historiami z Pisma Świętego w ciekawy i przystępny sposób. Dzięki zabawnym wierszykom maluchy łatwiej zapamiętają biblijne

Add NIEWYGODNE PYTANIA

? Katolicy, przynajmniej ci, których spotkałem w sieci, 8222 przyparci do muru quot bronią nauczania Kościoła Katolickiego pokazując fragmenty Pisma Świętego potwierdzającego to nauczanie. Kłamstwo nr 4 Dlaczego na konkretne i logiczne pytania nie można doczekać się konkretnych i logicznych odpowiedzi

Tylko Pismo

weryfikować to, czego się dowiaduje od innych w sprawach wiary. Nauka wydaje się piękna i słuszna, jednakże w rzeczywistości jednak to jest zwykła zasłona dymna, mająca na celu ukrycie smutnego faktu odcięcia się od korzeni, czyli 15 wieków wyjaśniania Pisma Świętego w Kościele katolickim przed odłączeniem

Czy można wierzyć Biblii?

 tradycją, ani na samej tradycji, bez powiązań z Pismem Świętym 8221 . Jak dowodzi historia, kościoły zastąpiły nauki Pisma Świętego własnymi, opartymi jedynie na tradycji. Obecnie sporo wyznań głosi wręcz, że Biblia się myli. New Catholic Encyclopedia twierdzi na przykład, iż 8222 według dzisiejszego stanu

Kodeks watykański 8212 cenny skarb

 najważniejszych rękopisów biblijnych. Dlaczego? W ciągu stuleci za sprawą kopistów do tekstu Pisma Świętego wkradły się różne błędy. Dla tłumaczy dbających o wierność tekstu wyzwaniem jest więc znalezienie wiarygodnych manuskryptów, których treść byłaby zgodna z oryginałem. Kodeks watykański datuje się na IV

Duch prowadzi w głąb Słowa Bożego Cz. V

Skakanie po tekście Pisma Świętego Po drugie - asceza w przygotowaniu do czytania dotyczy także kryterium wybierania określonych tekstów z Pisma Świętego. Jest to bardzo ważne. Nie można skakać po tekście Pisma Świętego według własnych potrzeb i oczekiwań, szukając zadowolenia siebie

pisma+świętego

przyrównywał rozum do ladacznicy, która zwodzi serce człowieka. Niewiele mamy informacji na temat lat studenckich Marcina Lutra. Wiemy tylko o tych wydarzeniach, które wpłynęły na wewnętrzne doznania oraz decyzje Lutra i przesądziły o jego działalności jako reformatora Kościoła. Znajomość Pisma Świętego w

Prawo ustne 8212 dlaczego zostało spisane?

. Ponieważ w Prawie Mojżeszowym nie mogli znaleźć uzasadnienia dla swej pozycji, wymyślili nowe sposoby interpretowania Pisma Świętego za pomocą zawiłych aluzji oraz innych metod, które rzekomo popierały ich poglądy. Jako główni strażnicy i krzewiciele tradycji, stworzyli nową podstawę autorytetu w

Słowo Boże Łk 1,1-4.4,14-21

przychodził szabat, zgodnie ze zwyczajem szedł do synagogi. My się tak nieraz mocno opierami zwyczajowi, tradycji, budujemy kaplice w supermarketach, by znowu Bóg musiał przyjść do nas - może uda się go wcisnąć między regał z mrożonkami, a przyprawami. Miejsce, czas, przygotowanie... czytanie Pisma Świętego w

HISTORIA POWSTANIA ZBORU

płynęło z odkrycia i zrozumienia proroczych przepowiedni Pisma Świętego m.in. Księgi Daniela i Apokalipsy św. Jana. Dość liczna grupa entuzjastów powrotu Chrystusa, skupiona wokół kaznodziei baptystycznego Williama Millera, ustaliła nawet konkretną datę tego wydarzenia. Niespełnienie się przepowiedni

Niedziela Gaudete

naszej parafii, specjalne miejsce przeznaczamy dla księgi Pisma świętego. Zostanie ona umieszczona w bocznym ołtarzu obok figury Matki Bożej. Wybór miejsca jest nieprzypadkowy, bowiem to właśnie Maryja potrafiła w sposób doskonały rozważać Słowo Boże w swoim sercu. Każdy przychodzący do kościoła będzie

Sola Scriptura - Tylko Pismo Święte

nam żadnego innego objawienia ni źródła wiary. Pismo Święte wystarcza do tego by człowiek Boży czerpał z niego wzór doskonałości i był przygotowany do wszelkiego dobrego dzieła. Wszystko co jest nam potrzebne do życia po Bożemu mamy zawarte w Biblii. I to na podstawie Pisma świętego mamy się uczyć

Oblubienica w Rzymie..10

niektórych fragmentów Pisma Świętego 8211 tego Pisma Świętego, które właśnie oni nauczyli mnie poznawać i kochać 8211 stały się o wiele trudniejsze. Mojemu rodzeństwu ciężko było też patrzeć na ból, jaki zadawałam rodzicom. Widziałam, że moi rodzice w niewielkim stopniu dzielili się swoim bólem z

Na tropie prawdy...4

Świętego stoi przymierze. Słuchał mnie z uwagą: 8211 Scott, myślę jednak, że z tym przymierzem posuwasz się trochę za daleko. 8211 Być może, doktorze Gerstner, jestem jednak absolutnie przekonany, że przymierze jest kluczem do całego Pisma Świętego, co zresztą głosili najsłynniejsi protestanci, jak

Wlk. Post

modlitewnych. Ich wyniki spisał w Ćwiczeniach duchownych, w których podaje praktyczne i duchowe wskazówki do odprawiania rekolekcji ignacjańskich. Budowa medytacji ignacjańskiej Medytacja zaczyna się od przygotowania dalszego. Polega ono na przeczytaniu fragmentu Pisma Świętego, skupiając się na słowach lub

2 Część Sprawności Harcerek stare wg. ZHR.pl

. 6. Weźmie udział w przygotowaniu nabożeństwa lub rekolekcji harcerskich. * * * ZNAWCZYNI BIBLII 1. Zdobędzie wiedzę na temat tłumaczeń Pisma Świętego. 2. Zna najstarsze rękopisy Pisma Świętego. 3. Czyta regularnie Biblię posługując się komentarzem w niej zawartym. 4. Poprowadzi dla innych

Czy znasz Boga z imienia?

kiedyś w powszechnym życiu. I co jeszcze istotniejsze, przekonamy się, jak ważna jest według Pisma Świętego znajomość Boga, który je nosi. Tetragram, czyli czteroliterowiec - hebrajski zapisz imienia Bożego JHVH W XVII wieku mennice kilku europejskich krajów biły monety z imieniem Bożym. Na

pisma+świętego

w darze i to otrzymuje ją w Kościele, w którym pasterze są odpowiedzialni za zachowanie integralności wiary. Z drugiej strony jest również jasne, że objawienie Boże w Chrystusie przyjęte przez wiarę wymaga zawsze jakiegoś pośrednictwa. Nawet gdy wrócimy do Pisma Świętego, zauważymy, że wydarzenie

Biblia w państwach islamskich

znalezieniu kilku kopii Pisma Świętego na ich jachcie. Graham Hutt właściciel jachtu powiedział, że byli przez dwa dni przesłuchiwani, nawet bez porządnego tłumacza. Przez ten czas nie pozwolono im skontaktować się z ambasadą ani z prawnikiem... Przed dwa dni byli o głodzie i pragnieniu gdyż tylko na

Biblia w państwach islamskich

znalezieniu kilku kopii Pisma Świętego na ich jachcie. Graham Hutt właściciel jachtu powiedział, że byli przez dwa dni przesłuchiwani, nawet bez porządnego tłumacza. Przez ten czas nie pozwolono im skontaktować się z ambasadą ani z prawnikiem... Przed dwa dni byli o głodzie i pragnieniu gdyż tylko na

Niespodzianka człowiek

Wczoraj: Wychodzę z pracy kilka minut po 22. Oddaję klucze i... tutaj zaczyna się rozmowa! Czas mija, wiem, że w domu czekają na mnie, a jednak wiem też, że nie mogę tak przejść obojętnie. Ciągle nieczęsto spotkać człowieka, z którym można porozmawiać na temat Pisma Świętego. A raczej - może jest

Stopnie ministranckie

insygniarze Ich zadaniem jest opieka nad mitrą i pastorałem, gdy obecny jest biskup. VII Lektor Ustanowiony do czytania fragmentów z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może również podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może również wykonać psalm między czytaniami i śpiew przed

STUDIUM BIBLII?

,które należało w danej lekcji przytoczyć. osoba studiująca ze mną była tak bardzo przekonana,o tym co mówi,że i mnie udzielała się jej pewnośc tego, co przeczytałyśmy.a,że moja znajomość pisma świętego nie była wystarczająca,na wiarę przyjmowałam wywody siostry.tym bardziej,że to,co mówiła popierała wyznaczonymi

Jak działa Duch Święty? - Wywiad z ks. bp. Andrzejem Siemieniewskim

rzeczywistość - rzeczywistość myśli, egzystencji, nadziei, wspomnień, modlącej się wspólnoty, tekstu Pisma Świętego, Kościoła i całej historii. Zaś modlitwa liturgiczna to wołanie w jedności Ducha Świętego. Modlitwa jest jednością, która obejmuje Boga Ojca, Syna Bożego, a także nas jednością łączącą Boga z

Modlitwy Lektora Animatora

I modlitwa lektora animatora: Boże wszechmogący, który przyjąłeś nas do służby lektora, błogosław nam, abyśmy wyraźnie czytali słowa Pisma świętego i życiem naszym świadczyli o tym, co ustami czytamy. Amen. II modlitwa lektora animatora: Panie, oto stoję wobec tajemnicy Twego słowa. Potrzeba mi

Gospodarstwo Nadziei.

nie jest zmuszany, pobyt opiera się na całkowitej dobrowolności. Jest za to dużo pracy fizycznej, bo mieszkańcy ośrodka muszą się z niej utrzymać, modlitwy, w tym Msza Święta, lektury i rozważania Pisma Świętego. Co ciekawe, ten właśnie katolicki sposób życia bez najmniejszego problemu akceptują

pisma+świętego

wytrzymal i powiedział : - Już więcej nie pójdę ! - Słusznie ! - odrzekł pustelnik - Popatrz teraz na kosz : jest czysty . Widzisz , podobnie ma się sprawa z codziennym czytaniem Pisma Świętego . Nie potrafisz wszystkiego zatrzymać dla siebie , nie potrafisz wszystkiego zrozumieć . Ale twój codzienny

Czikita Wszechmogący, czyli ALE SZEF NIE WYRAZIŁ ZGODY!!

Czikity budują wokół siebie aurę Wszechmomocności. Myślę, że są bardzo pobożni i często czytają Biblię. Spora część ich wypowiedzi jest quot bezpośrednią paralelą quot do Pisma Świętego. - Niech mi zrobą kawę. - Niech mi przyniosą to, a tamto. - Niech mi znajdą to i owo. A słowo ciałem się staje

22 MARCA 2007 Czwartek

właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie 8221 J 5, 39-40 . Żydzi uważali, że cała ich doskonałość polega na drobiazgowym, często bardzo dowolnym, badaniu Pisma świętego oraz na tłumaczeniu go według własnych mniemań. W swej pysze nie dopuszczali nawet myśli

pisma+świętego

Linki do Pisma Świętego : Pismo Święte  Online-   http: online.biblia.pl index.php Biblia Tysiąclecia- http: www.biblia.poznan.pl Biblia.htm Wirtualna Biblia przez komórkę-  http: www.mediarun.pl news id 17425 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata - serwis poświęcony propagowaniu znajomości

8222 Czasy teraz takie podłe, to i bogowie spsieli *

z tych zarzutów łatwo zbić: może po prostu nie zrozumiałem dziewięćdziesięciu procent nawiązań do Pisma Świętego? Ale odpowiadam: nie będę miał do siebie pretensji, że Huberath machnął dzieło dla biblisty, lecz do autora. Zanim jednak spisałem niniejszą notkę, dałem sobie trochę czasu, aby

Słowo - 2Tm 2,3

zespołu, który ostrą rockową muzykę połączy z głoszeniem chrześcijańskiego kerygmatu. Tak powstał zespół 2Tm 2,3. Nazwa to określenie konkretnego wersu z Pisma Świętego. Jest to jedna z ksiąg Nowego Testamentu - 2 List do Tymoteusza, rozdział drugi, wers trzeci. W przekładzie Biblii Tysiąclecia brzmi to

Milczenie

wynika z tego, że protestantyzm w wykonaniu wielu osób stał się religią księgi, a nie żywą wiarą, w której ludzie są prowadzeni przez Boga. Zapatrzony w księgę protestant nie bardzo potrafi dostrzec fakt, że Bóg nie ogranicza się do Pisma Świętego i nie tylko Biblia służy mu do przekazywania tego, co ma

Interpretacje Biblii

Brałem i biorę udziałw  wielu dyskusjach na temat Pisma Świętego przez osiem lat mojego pobytu w sieci. Przeczytałem równie wiele tekstów zawierających interpretacje Pisma Świętego na tematy wszelakie. Po tym wszystkim naszła mnie prosta refleksja: Czytanie i interpretowanie Biblii poza Kościołem

KSIEGA DANIELA A KOSCIOL RZYMSKOKATOLICKI

Współczesny świat zna astrologów, wróżbitów i pseudoproroków głoszących różne teorię na temat końca świata. Czerpią oni zyski z dwuznacznego charakteru swoich przepowiedni. Biblia nie waha się mówić o przyszłości, powiedzieć:TAK NAPEWNO SIę STANIE!!! Ludzie nie znają pisma świętego. Ich zdanie na

Święcenia kapłańskie 8211 ordynacja kobiet cz.I

. Tym szerszym kontekstem jest sposób używania Pisma Świętego. Sposób traktowania zawartych w nim zasad. Nikomu przecież, kto przyjmuje zasady Pawła np. 1Kor 14:33-35 Tyt 1:6-7 1Tm 3:1-5 nie może przyjść do głowy ordynacja kobiet. Trzeba wpierw zmienić sposób podejścia do Pisma 8211 na wybiórczy

Duch prowadzi w głąb Słowa Bożego Cz. VIII

różne, mają odmienną strukturę, inny plan. Każdy określony fragment Pisma Świętego jest taką właśnie budowlą o niepowtarzalnej, jedynej strukturze. Ma swój fundament, czyli swoje słowo kluczowe. Jest to kamień węgielny , na którym bazuje cała struktura i zasadza się całe przesłanie tekstu. Odkrycie

Tradycja - katolicyzm

przykazania Boże, wprowadza nowe zwyczaje, lekceważy wiele nauk z Pisma Świętego, a wszystko to tłumaczy: TRADYCJĄ która jest ważniejsza niż Biblia a więc słowo Boże. O herezjach oraz wypaczeniach Watykanu można poczytać na gt gt POLECAM lt lt Apel do katolików: Bóg jest najważniejszy, swoje słowa i

POLEMIKA Z PIĘCIOMA ZASADAMI LUTERANIZMU cz1

. Implikacja tej tezy prowadzi do negacji konieczności istnienia innych interpretatorów Pisma Świętego poza samą Biblią z łac. Scriptura scripturam interpretatur 8211 Pismo wyjaśnia Pismo , w myśl przekonania, iż wystarczająca jasność Biblii wyklucza nawet taką potrzebę. Zrozumienie Pisma Świętego

Biblia to nie ser salami

uwagę całość jako jedną jedyną drogę -- krok po kroku -- i jeśli nauczymy się czytać Pismo w sposób integralny, będziemy mogli pojąć piękno i bogactwo Pisma Świętego. Trzeba zatem czytać wszystko, mając na uwadze całościowy charakter Pisma Świętego, gdzie jedna część tłumaczy inną, jeden krok wędrówki

Septuagesimae

braku życiodajnego kontaktu z Bogiem. Modlitwa, nabożeństwo, lektura Pisma Świętego 8211 w nich człowiek zbliża się do Boga. Po drugie człowiek staje się marnotrawnym synem niebieskiego Ojca wówczas, gdy zamyka się na bliźniego. Nie słucha go, nie podaje mu dłoni ani kromki chleba. Wstrzemięźliwość

- XIII Dni Judaizmu w Tarnowie

wielorakiego zła, które nadal nam zagraża: wobec obojętności i przesądów, wobec przejawów antysemityzmu i prześladowań chrześcijan 8221 - napisał biskup tarnowski. Ogólnopolski XIII Dzień Judaizmu, trwający w Tarnowie tak naprawdę trzy dni, wypełniły wspólne modlitwy, rozważania Pisma Świętego, dyskusje

Kiedy żyły dinozaury

początkowe rozdziały Pisma Świętego, widzimy że Adam żył na ziemi od jej początku. Jest to wyraźny dowód na to, że człowiek żył razem z dinozaurami. Do czasu powstania grzechu, na ziemi nie było śmierci. Nie jest więc możliwe, by dinozaury umierały przed Adamem i Ewą, a co za tym idzie, musieli żyć razem z

Mamy życiorys , biografię szefa nieba czyli BOGA

pisze, jaką rolę w religii chrześcijańskiej odgrywa jej główny Bóg JHWH? Skopiowane z wikipedia - W  masoreckim hebrajskim tekście Pisma Świętego Starym Testamencie imię JHWH w formie tetragramu występuje 6828 razy, począwszy od Księgi Rodzaju 2,4. To imię występuje częściej niż jakiekolwiek inne

Jedyna słuszna

Dumając sobie nad tym, o czym rozmawiałem w sieci, naszła mnie krótka refleksja nad tym, jak co niektórzy podchodzą do własnej rady, aby podążać tam, gdzie człowieka prowadzi to co zrozumiał z Pisma Świętego lub gdzie wiedzie go Duch Święty. Wydawało by się to jasne i proste: Jeżeli czujesz, że

Archeologia

, nad którym należy się zastanowić i wykoncypować do czegóż to miał służyć. Dla jasności wskazane jest użycie przykładu: Każdy zapewne zna fragment Pisma Świętego z Mk 3:31-32: quot Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi

Tylko wiara

, wystarczy wiara w Chrystusa, aby dostąpić usprawiedliwienia. Nic więcej do tego absolutnie nie jest konieczne i żadne czyny, czy to dobre czy złe, nie mają na to najmniejszego wpływu. Na poparcie tego nauczania przytaczane są różne wersy z Pisma Świętego, z czego najczęściej przytaczane są różne fragmenty

rzym, błądzi rzym, w swoim mieszaniu...

-fareast-theme-font:minor-fareast mso-hansi-font-family:Calibri mso-hansi-theme-font:minor-latin Dzisiaj wyjątkowo bez jakiegoś specjalnego komentarza, ale tak sobie dla przeglądając, okazuje się że przekład biblii tysiąclecia różni się od przekładu Pisma Świętego, zmieniając treść i sens wypowiedzi. Są to teksty, które

pisma+świętego

się za pośrednictwem kapłanów, a tylko sposób ofiarowania jest inny quot W kontekście Pisma świętego jest to niedorzeczne, Ani jedno zdanie w Nowym Testamencie nie mówi o takim składaniu, czy powtarzaniu ofiary. Słowa z tego katechizmu są wyraźnym wypaczeniem tego co mówi Pismo Święte, i jak się

Jezus Chrystus vs. Patryjoci: konfrontacja pod Pałacem Prezydenckim

, matka moja 8211 Żydówka. Pisma Świętego nie znacie. - Maryja zawsze dziewica Żydówką, w imie Ojca i Syna, co ten Belzebub wygaduji?! - To Królowa Polski! Była Polką! - Kłamie bezczelnie! - Łże ruski pies! - To parch, widać od razu! W tym momencie naprawdę się zagotowało. Była 14:20. - Odejdź

Czy Russell głosił Prawdę?

Pastor Charles Taze Russell uchodzi w kręgach Badaczy Biblii za wielkiego człowieka, który dla Biblii i prawd w Niej zawartych odwalił naprawdę kupę roboty. Jednak pewna informacja zawarta w jego prestiżowej książce, w I tomie serii Wykładów Pisma Świętego tj. w 8222 Boskim Planie Wieków 8221

Programowe kłamstwo

protestantów zdania: 8222 Kościół Katolicki na soborze trydenckim dopisał apokryfy do kanonu Pisma Świętego. quot Dwa lata temu zakwalifikowałem to zdanie jaki mit, ale dzisiaj, po zastanowieniu i poczytaniu dyskusji , która miała miejsce na forum PROTESTANCI, muszę uznać to za rozpowszechniane z

Syzyfowa praca

siedmiu latach takiej działalności, mogę powiedzieć, że w wielu przypadkach, miałem do czynienia z osobami po swoistym praniu mózgu. Najczęściej wykonanym samodzielnie i tak dokładnie, że dana osoba nie jest w stanie patrząc w tekst Pisma Świętego czy Katechizmu Kościoła Katolickiego dostrzec tego, co w

Manipulacje

Manipulować tekstem każdy może. Na przykład zestawiając zdjęcie z procesji z tekstem Pisma Świętego bez zastanowienia o co w procesji chodzi i kim jest dla katolików święty, którego relikwie są przenoszone w ozdobnym relikwiarzu:   KULT RELIGIJNY Wszak kto by się zastanawiał nad takimi rzeczami

Ruch Rastafari część 2

fizycznego niewolnictwa. W szerszym znaczeniu jako Babilon określa się każdą strukturę władzy i pieniądza wyzyskującą ludzi.   Syjon lub Zion to nazwa kraju marzeń rasta. Fragment Psalmu 137 wg Pisma Świętego w wersji Króla Jakuba z 1611 roku.   By the rivers of Babylon, there we sat down, yea, we

Chrystus wyłącznie człowiekiem?

W dniu dzisiejszym, z racji na konieczność obalenia nauczania katolickiego, wśród protestantów do łask powróciła stara herezja głosząca, że Chrystus był wyłącznie człowiekiem. Członek któregoś z wyznań zielonoświątkowych przyparty do muru cytatem z Pisma Świętego, który pokazywał, że Bóg może być

Dowcip

, ale bardzo istotnego fragmentu Pisma Świętego, zapisanego przez św. Pawła, a który stał się kanwą dla wypowiedzi katolików, prawosławnych i protestantów z tego dowcipu: 1Kor 15:14-17 BT  quot A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Okazuje się

Traktuj Boga powaznie.

. Przed zwiedzeniem jest tylko jedna pewna obrona - przyjęcie miłości prawdy 2Tes 2,10 To wykracza poza zwykłe słuchanie kazań lub nawet czytanie Biblii. W tym jest zawarte mocne i żarliwe zobowiązanie do poddania się autorytetowi Pisma Świętego, które wpływa na każdą dziedzinę naszego życia

Nowe Narodzenie i Uwielbienie

którą żyją ponieważ ich stara już ich nie definiuje Efezjan 4:22-24 . * Odrodzona osoba ma nowy umysł umożliwiający jej radość z czytania z Pisma Świętego i rozpoczęcie rozmyślania o Bogu i Bożych prawdach Rzymian 7:22 1 Koryntian 2:14-16 1 Piotra 2:2 . * Odrodzona osoba ma nowe emocje tak że

- Różne Boże Narodzenie

faktów. W trakcie nabożeństw czytane są fragmenty Pisma Świętego, te, w których mowa o narodzinach Chrystusa. Nie odprawiają Baptyści pasterki a choinka jest traktowana jako symbol, który przywędrował do Polski w XIX w. a do niektórych regionów Małopolski w pierwszych latach XX wieku. Tradycją dla

Modlitwa w drodze

na docieranie do Biblii. W programie możemy słuchać kilkuminutowych rozważań, bazujących na Ewangelii.

Modlitwa w drodze oferuje możliwość regularnego odsłuchiwania fragmentów Pisma Świętego oraz możliwość skorzystania z chwili relaksu i zaczerpnięcia oddechu w pełnym gonitwy

Znalezione blogi:

Pisma Świętego, które bardzo słabo znamy. Na swoim blogu będe pisał o kontrastach między religijnością a
musimy po ten chleb sięgnąć. Może komentarze do Pisma Świętego pisane w tym blogu okażą się dla kogoś
Przydatne Cytaty (kacperek151)
W Moim Blogu Bądą Znajdować Się Cytaty Wiekszości Z Pisma Świętego, Które Po Przeczytaniu Coś Tak

Miejsca:

Janów (189)
Pawłów (177)
Rzym (72)
Marki (51)
Warszawa (49)
Jerozolima (49)
Józefów (40)
Warta (38)
Adamów (34)
Góra (27)

Osoby:

Madonna (4)
Doda (3)
Urszula (2)

Firmy:

RUCH (69)
DIALOG (33)
BP (24)
MIT (21)
Galilea (17)
Prochem (10)
PROTEKTOR (9)
Onet (8)
SKOK (6)
YouTube (3)