Wszystko o:

pisma+świętego

Gilgamesz, a Pismo Święte.

, który wraz z rodziną i zwierzętami na statku, przetrwał ów potop, a także kruka, który wypuszczony nie wraca, ponieważ znalazł w końcu suchy ląd, czego nie osiągnęły wcześniej gołąb wraz z jaskółką. Jak się okazuje takich i innych zapożyczeń z mitów różnych narodów występuje w Piśmie Świętym niemało

Pismo Święte zfałszowane?

Istnieją podstawy aby być przekonanym, że Pismo Święte, a dokładniej jego odpisy w językach oryginalnych, przekazują te same myśli, które przekazywały pierwotnie, w dniach spisywania. Więc tytuł tego wpisu nie nawiązuje do tego rodzaju niepewności o prawdziwość treści Biblii. Chodzi raczej o to, w

Cytaty dot. smoka w Piśmie Świętym

1.   Przebudź się, przebudź! Przyoblecz się w moc, o ramię Pańskie! Przebudź się, jak za dni minionych, w czasie zamierzchłych pokoleń. Czyżeś nie Ty poćwiartowało Rahaba, przebiło Smok a ?   Czyżeś nie Ty osuszyło morze, wody Wielkiej Otchłani, uczyniło drogę z dna morskiego, aby przejść m

Pismo Święte w tłumaczeniu x. Jakuba Wujka

. Wujka została ukończona w 1596 r., a po raz pierwszy ukazała się drukiem po śmierci tłumacza w 1599 r. Od razu zdobyła uznanie i poczesne miejsce wśród ówczesnych przekładów Pisma Świętego. Jest ona nie tylko pomnikiem polskiej myśli teologicznej, ale także dziełem literackim o wielkiej wartości, na

Droga Krzyżowa o życiu wewnętrznym, oparta na Piśmie Świętym i Dzienniczku Św. S. Faustyny Kowalskiej

Modlitwa wstępna: Miłosierny Panie, mój Mistrzu, chcę wiernie iść za Tobą, chcę Cię naśladować w moim życiu w sposób coraz doskonalszy, dlatego proszę, abyś przez rozważanie Twej męki udzielił mi łaski coraz lepszego rozumienia tajemnic życia duchowego. Maryjo, Matko Miłosierdzia, zawsze wierna Chr

Znaczenie Pisma Świętego

8222 Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakże moim słowom będziecie wierzyli 8221 . J 5, 47 Jezus wskazuje na fundamentalne znaczenie Pisma Świętego. To z jego lektury rodzi się wiara. Słuchanie Słowa Bożego to nasze pierwsze zadanie, bez którego, na drodze wiary, nie można pójść dalej

albo Biblia albo zasady panujące na uczelni . Wybrała Pismo Święte.

wynikających z jej wiary. - Nie zaakceptuje zachowań, które potępia Bibilia - powiedziała studentka. Prof. Anderson-Wiley odpowiedziała jej, że chrześcijanie uznają całe grupy za  grzeszników 8221 , i dodała, że Keeton musi wybrać: albo Biblia albo zasady panujące na uczelni . Studentka wybrała Pismo

Nowe Przymierze. Pismo Święte Nowego Testamentu - audiobook

      Nowy, literacki przekład Pisma Świętego opracowany przez Ewangeliczny Instytut Biblijny. Wydanie drugie. Cechą przekładu jest współczesny język, pozbawiony archaizmów oraz niezrozumiałych terminów teologicznych. Podstawą prac przekładowych był tekst i aparat krytyczny zawarty w 27

Czy powinniśmy klekać w kościele ? Niech odpowiedzią na to pytanie będą słowa Pisma Świętego

STARY TESTAMENT 1Krl 8:54 Potem, kiedy Salomon skończył zanosić do Pana te wszystkie modły i błagania , podniósł się sprzed ołtarza Pańskiego, z miejsca, gdzie klęczał ... Ezd 10:1 Gdy Ezdrasz, płacząc i klęcząc przed domem Bożym, modlił się i wyznawał grzechy ... Wj 4:31 I uwierzył lud, gdy słysza

Seks w Piśmie Świętym a współczesna etyka biblijna

Wolę mówić o seksualności w 8222 biblijnej 8221 starożytności niż o kwestii 8222 homoseksualizmu w Biblii 8221 . Poza samym faktem, że pojęcie to jest anachroniczne z punktu widzenia czasów biblijnych. W starożytności nie zastanawiano się nad tożsamością czy orientacją seksualną, lecz nad pos

ZNANI ARTYŚCI CZYTAJĄ PISMO ŚWIĘTE - GORĄCO POLECAM !

Przeżywamy teraz Rok Wiary, który jest wspaniałą okazją, by powracać do Źródła, czyli do Pisma. Raz w miesiącu znani polscy aktorzy i dziennikarze będą dla nas recytować Biblię. Każde spotkanie stanowić będzie zamkniętą tematycznie całość, opartą przede wszystkim na recytowanym Słowie. Najbliższe s

Gdyby Odyseja była pismem świętym, to zamiast krzyża byłyby święte okręty!

Toż to aborcja i eutanazja. Piekła pobożność i dzika Azja Bezgrzeszność boża przy Watykanie 8222 Leje jak z cebra 8221 , gdy rano wstanie. Pomolestuje już od lat trzech. Do pana z Panem to nie jest grzech! Bo oficjalnie dopomóż Bóg . Co robi skrycie, on temu wróg! Ale utrwala to przez mę

Księga Tobiasza***Ujawnienie się Św.Rafała Archanioła

rozdz. 12  wers: 6-12 Uwielbiajcie Boga i cześć mu oddawajcie w obliczu wszystkich żyjących za dobrodziejstwa, których wam udzielił, błogosławiąc Mu i opiewając Imię Jego. Rozgłaszajcie godnie dzieła Boże wszystkim ludziom i nie wahajcie się wyrażać Mu swej wdzięczności.  Jeśli dobrą rzeczą jest

Ewangelia św.Jana Godzina Syna Człowieczego

rozdz. 12       wers: 25-33 Ten kto kocha swoje życie traci je a kto nienawidzi swego życia na tym świecie zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć niech idzie za Mną, a gdzie ja Jestem, tam będzie i Mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec...Ojcze wsław imię Twoje. W

Fragment Księgi Psalmów

Psalm. 146 Uwielbienie Stwórcy i Zbawcy Alleluja! Uwielbiaj, duszo moja PANA! Będę wielbił PANA przez całe me życie, będę grał memu Bogu, dopóki istnieję. Nie polegajcie na władcach ani na synach ludzkich, bo nie mogą ocalić. Gdy duch ich opuści, powrócą do ziemi tego dnia przepadną wszyst

Księga Psalmów: Prośba o pełnię zbawienia

Psalm 85 : * fragment * Dyrygentowi. psalm synów Koracha. Byłeś łaskawy dla Twej ziemi, PANIE Wyzwoliłeś Jakuba z niewoli. Odpuściłeś nieprawość Twego ludu Zmazałeś wszystkie jego grzechy Powściągnąłeś swoje zagniewanie Zaniechałeś Twej zapalczywości Odnów nas, Boże, nasz Zbawco, i od

List do Rzymian: Hymn Wdzięczności :*

rozdz. 8 wers:35-39 Któż nas może odłączyć od Miłości Chrystusowej? Utrapienie ucisk czy prześladowanie,głód czy nagość,niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce na rzeź prowadzone. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zw

DEMONY NIE LUBIĄ PISMA ŚWIĘTEGO.. - POROZMAWIAJ ONLINE Z EGZORCYSTĄ

http: fakty.interia.pl raport egzorcyzmy news demony-nie-spia-egzorcysci-nie-proznuja,1839675,8145

Apokalipsa św. Jana: Zapowiedź godziny sądu

rozdz. 14 wers . 6-8 Potem ujrzałem lecącego przez środek nieba innego anioła, mającego ogłosić odwieczną Dobrą Nowinę wśród tych którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu. Wołał on głosem donośnym: Ulęknijcie się Boga i oddajcie mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła

Ewangelia św. Marka: Przypowieść o ziarnku gorczycy :

rozdz. 4 wers: 30-32 Mówił jeszcze : Z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy , gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od wszystkich jarzyn, wypuszcza

Zarys nauki Kościoła ewangelicko-luterańskiego ks. Manfred Uglorz

1. Pismo Święte jedynym źródłem wiary i życia Kościoła      Wykład nauki Kościoła ewangelickiego zawarty jest w księgach wyznaniowych, w których skład, obok starochrześcijańskich symboli wiary, wchodzą: Mały katechizm, Duży katechizm, Wyznanie augsburskie, Obrona Wyznania augsburskiego, Artykuły

Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

, którego mieli otrzymać wierzący w Niego J 7,37.39 . Módlmy się: Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen. W drugim dniu: Pismo święte poucza: Bóg zbawił nas przez obmycie

Nowenna do Ducha Świętego

otrzymać wierzący w Niego J 7,37.39 . Módlmy się: Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen. W drugim dniu: Pismo święte poucza: Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu

Romano Amerio - STAT VERITAS

Kościele w oparciu o kwestie drugorzędne. Tymczasem niestety właśnie to, co dzieli, jest dominujące: przecież Luter przekreślił wszystkie prawdy katolickie - co do jednej! Zniszczył dogmaty, prawo moralne, autorytet Kościoła zniweczył Sakramenty unicestwił kapłaństwo przekreślił znaczenie Pisma Świętego

Zbiór GLOS do Listu Apostolskiego Jana Pawła II TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE

wszystkie prawdy katolickie - co do jednej! Zniszczył dogmaty, prawo moralne, autorytet Kościoła zniweczył Sakramenty unicestwił kapłaństwo przekreślił znaczenie Pisma Świętego. Słowem: wszystko obrócił w niwecz.Św. Tomasz w Sumie Teologicznej II-II, q. 5, a. 3 jednoznacznie odróżnia ducha wiary od

Byłem Świadkiem Jehowy

nas Świadkowie Jehowy. Kupiłem od nich protestanckie wydanie Pisma Świętego. Pokazali mi tam zapisane w kilku miejscach imię Boże 8220 Jahwe 8221 . Po kilkunastu wizytach skusiłem się, by pójść na ich zebranie. Trafiłem na tzw. Pamiątkę śmierci Chrystusa, na której po półgodzinnym przemówieniu

Marek Dądela - Nadzieja Boża a nadzieja szatana. Słowo przeciw apokatastazie

sytuacja nie jest dużo lepsza ostatnio każdemu wolno przeinaczać prawdę Pisma Świętego i Tradycji Cerkwi na swoje własne kopyto, każdy może nauczać jak mu się żywnie podoba i, co gorsza, coraz rzadziej prawosławni chrześcijanie protestują. Postępując wedle tego nowego zwyczaju taki heretyk myśli sobie w

Cud w Sokółce - co o nim sądzić?

: czy wierzy Pan w nadprzyrodzoną ingerencję w materię w tej kwestii? Czy szatan ma takie możliwości, czy tylko i wyłącznie Bóg? Kluczowym fragmentem Pisma Świętego, który pomoże nam tę kwestię rozsądzić, jest kilka wersów Listu Apostoła Pawła do Galacjan. Apostoł Pisze: 6 Dziwię się, że tak prędko

Wewnętrzny związek między luterańskimi sola

Pisma Świętego i kiedy dane ich skon­fron­tujemy z objawieniem. 1. Hierarchia artykułów      Najstarszymi księgami wyznaniowymi luteranizmu są Mały i  Duży katechizm Lutra. Układ ich jest w pewnym stopniu zapożyczeniem ze wcześniejszych katechizmów. Trzymanie się kolejności omawianych przez

News: poseł PO kontra Gender, ekstremiści katolicy kontra Arcybiskup Tutu ...

indywidualnie interpretuje Pismo Święte na temat homoseksualizmu? W Piśmie Świętym, które abp Tutu jako anglikański wyznawca czyta, homoseksualizm czynny jest uznany za grzech ciężki, czyli osoba czynnie i świadomie uprawiająca ten grzech skazuje się na piekło. I nie chodzi tu o żadną homofobię, ale o Boże

Kard. Newman: Dlaczego Chrystus zachowywał tradycyjne formy?

oświecony wiarą rozum to zaś, co dotyczy form kultu, za pośrednictwem tradycji i poprzez długie ich stosowanie, które zobowiązuje nas do ich zachowania 8211 aczkolwiek nie są one nakazane przez Pismo Święte. Oto, powtarzam, odpowiedź na pytanie, 8222 Dlaczego zachowujemy ryty i formy, które nie są

John H. kard. Newman - Ceremonie Kościoła 1831

sumienie i oświecony wiarą rozum to zaś, co dotyczy form kultu, za pośrednictwem tradycji i poprzez długie ich stosowanie, które zobowiązuje nas do ich zachowania - aczkolwiek nie są one nakazane przez Pismo Święte. Oto, powtarzam, odpowiedź na pytanie, 8222 Dlaczego zachowujemy ryty i formy, które nie

Predestynacja w nauce Kościoła katolickiego

Paweł Bartosik: 8222 Predestynacji naucza nie tylko Pismo Święte. Należy ona również do świadectw ojców apostolskich 8230 , doktorów i teologów Kościoła Powszechnego np. Św. Augustyn, Św. Prosper z Akwitanii, Św. Tomasz z Akwinu 8230 , biskupów bp Fulgencjusz, bp Sozym, bp Celestyn

Do kogo się modlić?

najbliższy jest nam obraz modlitw do Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego, Maryi oraz świętych. Kościół przez całe lata kształtował taki system wierzeń i do dziś został on solidnie ugruntowany w świadomości ludzi. Czy jednak jest on solidnie ugruntowany na podstawie Pisma Świętego? Pismo Święte, co

Najczcigodniejsza z babuń, a przedtem kąkol. Samuela Sandlera wspomnienie serdeczne

modliła i wysłuchana została poczęciem również dziewiczym chyba jest taka sugestia . A Maria już jako dzieciątko w Świątyni dorastała. Dołączam kolejny odcinek notatnika starszego ekumenisty, który w 8222 Buncie Młodych Duchem 8221 drukuję. Pismo Święte nie musi dzielić BIBLIA SAMA I NIE SAMA

Czym Biblia nie jest?

klerykalnych. Przede wszystkim zapewne są jeszcze ludzie, którzy oczekują od Pisma Świętego, żeby opowiadało o ludziach świętych. A tu zupełnie jak w jakiejś telenoweli albo jeszcze gorzej: cudzołożnicy, mordercy. I to na samych szczytach. Abra ha m cudzołoży z niewolnicą, żeby mieć potomka, a gdy ta nie może

Czy ksiądz może mieć żonę?

Jednakże zanim przejdziemy do sedna, należy zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz. Mianowicie, jeśli mówimy o nauce Pisma Świętego, określenie ksiądz jest nieadekwatne. Nigdzie na kartach Biblii nie znajdziemy ani jednej osoby, którą by w ten sposób tytuowano. W istocie Pismo Święte rozpoznaje

Służba wojskowa

Bezpośredniej wskazówki, czy służba wojskowa jest dopuszczalna, w Piśmie Świętym nie znajdujemy. Są jednak pośrednie przesłanki pomocne w rozstrzygnięciu tego sporu. Nie ma wyraźnego zakazu Postąpilibyśmy nieodpowiedzialnie i niemądrze, gdybyśmy zbyt pohopnie odsądzili od czci i wiary wszystkich

Marian T. Horvat - Nie nazywajcie protestantów chrześcijanami!

Tesaloniczan 3:6 .   Św. Jan Apostoł zabrania jakichkolwiek kontaktów z heretykami: 8222 Kto trwa przy nauce, ten ma Ojca i Syna. Jeżeli ktoś przyjdzie do was, a tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go w dom ani go pozdrawiajcie 8221 2 list św. Jana 1:10 .   Pismo Święte jest więc dość jasne co do

Dom Prosper Guéranger - Herezja antyliturgiczna

. Stąd jego nienawiść do wszystkiego w Liturgii, co nie wynika bezpośrednio z Pisma świętego. -2- I to jest, w rzeczy samej, druga charakterystyka antyliturgicznej sekty: ZASTĘPOWANIE NAUK KOśCIELNYCH CZYTANIAMI Z PISMA śWIĘTEGO. Ma to dwie zalety, z ich punktu widzenia,: po pierwsze ucisza Tradycję

Sola fides

Te pięć zasad, o których mówimy to naprawdę wyniki wieloletnich badań Pisma świętego oraz zmagań ze swoją naturą i z pytaniami, które rodzą się w sercu człowieka, kiedy patrzymy na samych siebie, kiedy reformatorzy patrzyli na samych siebie, kiedy patrzyli na kościół na Pismo Święte i stwierdzili

Finanse zboru

gorszącą i jawnie sprzeczną z Pismem Świętym, gdy zbory, wzorem kościołów nominalnie chrześcijańskich wyznaczają cenę za wynajęcie kaplicy na ceremonię zaślubin, pobierają pozornie dobrowolną opłatę za chrzest, sprzedają Pismo Święte i inną literaturę biblijną albo zowobiązują wiernych do płacenia tzw

28 października 2012 r.

posłaniem: Zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu los chrześcijan na Bliskim Wschodzie, by np. w każdą środę o 21.00 przeznaczyli pół godziny na lekturę Pisma Świętego, medytację i modlitwy w intencji owych Chrześcijan tak obecnie zagrożonych 8230 Maciej Jakubowski w swym długim liście, którego

Początki reformacyjnej etyki teologicznej

zechcesz 8221 1 . Zarys etyki Marcina Lutra      Luter z pozycji Pisma Świętego krytycznie odniósł się nie tylko do śre­dnio­wie­cznej teologii, lecz także do myśli etycznej wieków średnich. Również negatywnie oceniał myśl Re­nesan­su, chociaż przez pewien czas gotowy był jej ulec. Pod wpływem

Joyce Meyer - fałszywa prorokini?

skonfrontować jej postawę życiową oraz jej nauczanie z nauką Pisma Świętego. Wtedy przekonamy się, czy warto udać się na jej wykłady, czy też należy ją odrzucić jako fałszywego proroka i przy okazji przestrzec innych. Joyce Meyer jest reprezentantem nurtu teologicznego, który przez specjalistów jest określany

BILL HYBELS ZBYT ZAJĘCI BY SIĘ NIE MODLIĆ - RECENZJA

i tak o wszystkim wie, więc nie będę Go o nic prosił 8221 8211 oto tylko krótki fragment 8222 czarnej 8221 listy powodów, dla których ludzie się nie modlą. Odpowiedź na tą duchową gangrenę znajdziemy przede wszystkim w tekstach Pisma Świętego. Bóg ten sam, wczoraj, dziś, na wieki szuka

Czy Kościół potrzebuje papieża?

sympatię, a o prawdę tu chodzi, i by ją poznać, winniśmy się zwrócić do Pisma Świętego, w którym zawarte jest wiarygodne nauczanie Arcypasterza - Pana Jezusa Chrystusa. Kim jest papież? Ponieważ przekaz medialny skupiał się bardziej na kolorze dymu z komina kaplicy sykstyńskiej i sposobu rozpalania pieca

Arka Noego

Replikę arki Noego można oglądać w Schagen, 45 km na północ od Amsterdamu. W ten sposób holenderski cieśla Johan Huibers zapragnął ożywić w swoim kraju zainteresowanie Pismem Świętym. By zbudować kopię biblijnego korabia, zapożyczył się w banku na milion euro. Arkę ciosał z pomocą syna Roya przez

KIM JEST PROROK

nich przekazywali poselstwo tylko ustnie np. Eliasz, cztery córki Filipa, Agabus i inni. Drudzy prorocy zapisywali to co Pan im przekazał, lecz księgi ich nie weszły w skład Pisma Świętego, gdyż zawarte w nich poselstwo było aktualne tylko w tamtych czasach, np. Natan, Semejasz 1 Kron. 29,29:2 Kron

Odpowiednie dać rzeczy słowo

schronisku dla osób uzależnionych pewien narkoman został przyłapany na popalaniu marichuany. Kiedy tłumaczono mu, że palenie narkotyków jest grzechem, oburzył się, biedaczysko, i powiedział: Jak to, przecież marichuana jest biblijna! Przecież Pismo Święte o niej mówi! Ów narkoman poproszony o wyjaśnienie

Wprost: Seks czy miłość - Homo poza normą?

namiętnością, to jest wypaczeniem od normy 8221 . A jeśli pałają do siebie nienawiścią lub się zabijają, to jest to w normie. Dziwna to norma. Poseł Godson chętnie wspiera swoje poglądy Pismem Świętym, no bo gdzie szukać normy, jeśli nie tam? W Piśmie znajdziemy jednak 8211 jako zgodne z normą 8211

Czasy Średniowiecza

orzekającym na obszarze diecezji w imieniu biskupa. Przebywając w Rennes, nie zaniedbywał dalszej edukacji. Poznawał wspomniane 8222 Sentencje 8221 Piotra Lombarda, a także przyswajał metody biblijnej interpretacji. Studia nad Pismem Świętym i dziełem Lombarda czynione pod kierunkiem miejscowych

3 KWIETNIA

znalazł w Jerozolimie w świątyni, a pragnąc się o Nim więcej dowiedzieć, kupił zwoje Pisma Świętego. Siedząc w wozie czytał proroka Izajasza.      Nie jest tak, że każdy rozumie Pismo Święte. Gdyby każdy rozumiał treść Pisma Świętego i w dodatku dobrze ją interpretował, nie potrzebna byłaby służba

Jasełka

i ze wszystkich myśli swoich.  A bliźniego swego jak siebie samego. 8221 Ziemkiewicz doskonale zna te słowa, bo często chełpi się swoją erudycją, w tym znajomością Biblii i z radością szydzi z tych, którzy cytują Pismo Święte, a na przykład nie wiedzą na czym polega różnica między Wulgatą a

I Tydzień Biblijny organizowany przez Dzieło Biblijne 26 kwietnia 8211 2 maja

Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, przeżywany właśnie Rok św. Pawła, jak i ostatni synod biskupów 8222 Słowo Boże w życiu i misji Kościoła X 2008 to ważne znaki czasu, poprzez które Opatrzność Boża wzywa do odkrycia Pisma Świętego. - Można mieć nadzieję, że rozpoczynający się

Wprowadzenie

naszej wiary, poznanie tego, co Bóg o mnie myśli i czego dla mnie pragnie -nie otwieram Pisma świętego na chybił trafił, ale posługuję się tekstami liturgicznymi z danego dnia lub czytam jakąś Księgę  w sposób ciągły - tzw. 3.  Przebieg Namiotu spotkania: a   Czynię znak krzyża b   Rozpoczynam od

Słowo Boże, a Eucharystia. Sposoby obecności Pana

. Kiedy wszystko, co jest zapisane w Piśmie świętym, wypełni się, wtedy nie tylko ten 8222 stary 8221 świat, ale wraz z nim przeminie także samo Pismo św., bo przestanie być potrzebne w formie, w której znamy je obecnie, jak to wyraził Roman Brandstaetter w 8222 Hymnie do Biblii 8221 : 65279

Filozofia wiary cz 2

    Osoba religijna przeczytała w Piśmie Świętym, że aby pójść do Nieba musi między innymi dawać jałmużnę potrzebującym. Robi więc to, choć bez większej chęci, czasem z przymusu, ale ponieważ Bóg tego wymaga, więc nie ma wyjścia. Ci, bardziej sprytni wytłumaczą sobie, że nie ma co się smucić, gdyż

Użytkownik Danek9985 upiera się, że bez Biblii nie ma kultury ludzkiej

kampanii popularyzującej czytanie Pisma Świętego wśród mas. - Ja czytałem tylko fragmenty różnych wersji Pisma Świętego często przewracając strony! należę do bardzo niewielkiej części narodu, która kiedykolwiek przeczytała tak wiele w Piśmie Świętym

DZIŚ NIEDZIELA CHRZTU JEZUSA CHRYSTUSA

Dziś niedziela Chrztu Pańskiego. Jezus Chrystus, choć nigdy nie skalał się żadnym grzechem, tak jak wszyscy grzesznicy pewnego dnia przyjął chrzest. Dlaczego to zrobił i w którym momencie swojego życia obarczył się naszymi grzechami? Czy wiecie, że chrzest był jeden - jak słusznie głosi Pismo

Seks a religia

chrześcijańskim. W Piśmie Świętym nie znajdziemy wyraźnego zakazu relacji homoseksualnych, a na przestrzeni wieków homoseksualizm zawsze istniał i niejednokrotnie był nawet traktowany jako preferowana forma seksualności. Do argumentów natury teologicznej odwołują się również ci, którzy sprzeciwiają się związkom

Czy jestem Świadkiem

przekraczającym możliwość zrozumienia tego prostego faktu, że tak można. Zabobony w stylu: quot wy macie inne Pismo Święte quot ..... dowodzą nieznajomości tematu. Zresztą trudno rozmawiać o religii, gdyż temat przeważnie kieruje się w stronę różnic między grupami religijnymi, czyli w stronę czegoś, co można by

Modlitwy Brewiarzowe

, jednakże jest ona dla nich zalecana. Stanowi uzupełnienie mszy na wszystkie godziny dnia - przygotowanie do niej lub jej owocne przedłużenie . Podstawowym elementem brewiarza są psalmy. Psalmodia ma cykl 4-tygodniowy. Wraz z antyfonami i fragmentami z Pisma Świętego, dzieł Ojców Kościoła i dokumentów

Znaczy cisza...

drażniące myśli - co dziś dadzą na obiad? co to za siostra co nie ma welonu? Czy to drzewo tu wczoraj było? Dlaczego oni wszyscy tak poważnie wyglądają a ja myślę o pierdołach? I jeszcze polecają czytać 4 razy dziennie kilka linijek Pisma Świętego. Potem zderzasz się ze sobą, nie unikniesz pytania

Historyk o księgach świętych

unikać z manifestacją zgorszenia na naszej świątobliwej twarzy? Młodzież naszą mamy uczyć historii nie ze źródeł i z dzieł naszych wielkich historyków 8211 lecz z pism świętych 8221 tegoż, Gusła , w: Wokół historii , Warszawa 1988, s. 376. Kula poprzez tę korespondencję rozwijał analogię między

Abp Ranjith: Możliwe przyspieszenie w koniecznej korekcie kursu

Objawienie nie jest czymś, co pochodzi wyłącznie z Pisma Świętego, ale również z żywej Tradycji Kościoła. To przekonanie jasno wyróżnia się wśród innych wyznań wiary chrześcijańskiej. Prawdą dla nas jest to, co wyłania się z obydwóch biegunów, to jest Pisma Świętego i Tradycji. Taki pogląd jest dla mnie dużo

Dom Prosper Guerenger OSB o antyliturgicznej herezji

wyrażenia nowymi, i dzieło zostało dokonane. ... Drugą zasadą antyliturgicznej sekty -zastąpienie sformułowań nauczania kościelnego czytaniami z Pisma świętego. Wiadomo od wielu stuleci, że pierwszeństwo przyznawane przez heretyków Pismu świętemu przed definicjami Kościoła nie ma innego uzasadnienia

Zapomniane prawdy c.d.

drugie podaniem Kościoła katolickiego. Tu mógłby zapytać ktoś: Jak to, jeżeli kanon Pisma świętego jest doskonały i pod każdym względem aż nadto sobie wystarcza, to po cóż jeszcze dołączać do niego powagę kościelnego rozumienia? Otóż dlatego, że Pismo święte, wskutek właściwej mu głębi, nie wszyscy w

Zapomniane prawdy c.d.

boskiego, nad to które nazywa go: Mistycznym Ciałem Jezusa Chrystusa , a zdanie to wypływa i wyłania się jak kwiat z licznych wypowiedzi Pisma Świętego i z pism świętych Ojców Kościoła. . Jeśli zaś spostrzega się w Kościele coś, co wskazuje na słabość naszej ludzkiej natury, ów objaw należy przypisać

Fragmenty Biblii i Koranu w kalendarzu uczniowskim wydanym przez kurię wiedeńską

Komórka wiedeńskiej kurii odpowiedzialna za edukację wydała już siódmy raz 8222 Międzyreligijny Kalendarz Uczniowski 8221 , który zawiera m.in. cytaty z Pisma Świętego i Koranu. Wydawnictwo trafiło do 130 tysięcy nastolatków w archidiecezji wiedeńskiej. - W tym projekcie kościoły i wspólnoty

x. Leonard Goffi - Nauka o świętym Sakramencie kapłaństwa cz. 1

Czy kapłaństwo jest osobnym, od Boga wybranym świętym stanem? Tak jest. Wynika to z Pisma świętego, starego i nowego zakonu i znajduje stwierdzenie w świętej apostolskiej tradycji. Sam Bóg w zakonie Mojżeszowym wybrał z pokoleń Judzkich osobny ród, Aarona i

x. Jan Jenkins FSSPX - Kazanie na 4 Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

kiedykolwiek uczynił czy powiedział Pan Jezus. Z tego właśnie powodu Ewangelia może być rozumiana na wiele sposobów, mówiąc inaczej: jeden prawdziwy sens Pisma świętego ma wiele konsekwencji, które wyraża ten sam tekst. Każdy czyn i słowo Zbawiciela nie są jedynie faktami historycznymi, wyrażają równocześnie

x. Jan Jenkins FSSPX - Kazanie na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

wiarygodnym, na nauce samego Boga, którą otrzymujemy poprzez wiarę. Nie posiadających wiary pogan Pismo Święte porównuje do oceanu, nieustannie miotani byli oni we wszystkich kierunkach przez wiatr różnych opinii, niebezpiecznych i niewiarygodnych. Nie posiadają oni chrześcijańskiej nadziei, kotwicy, dzięki

Benedykt XVI - Jezus z Nazaretu cz. 2

tekstach nie występuje jednak kwestia odpowiedzialności całego Izraela. Żydzi, misja i czasy ostateczne Mocno brzmią również słowa Benedykta XVI wzywające chrześcijan do poznawania żydowskiej lektury Pisma Świętego. Papież przypomina, że po upadku świątyni judaizm zmienił się głęboko, i że w

dr Lech Szyndler - Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa

zasadę wyznaczającą odniesienie Chrystusa jako człowieka do innych osób. Czym bowiem jest serce? Zazwyczaj potocznie traktuje się je jako synonim uczuć, jako swoistą umiejętność, wrażliwość na potrzeby bliźnich, skłaniającą nas do pomocy. Ale serce pojawia się także na kartach Pisma świętego, jako

Śmiertelne dotknięcie

Moderniści, wzorem swoich poprzedników w herezji, protestantów bardzo lubią argumentować powołując się na dosłowne rozumienie Pisma Świętego. Jak ognia natomiast boją się alegorycznego rozumienia Biblii, czy próby rozszyfrowania jej bogatej symboliki, czemu poświęcała się przez dwadzieścia stuleci

Watykan zatwierdził feministyczną wersję Lekcjonarza

słowa homo quot człowiek quot -jako quot human being quot istota ludzka , nie zaś quot man quot quot człowiek quot i quot mężczyzna quot . Ale w odniesieniu do Boga przekład używa zaimka quot On quot . Przekłady Pisma Świętego w języku inkluzywnym są używane od wielu lat, dotychczas

Coming out jako ukrzyżowanie . Homoseksualiści włączają się do dialogu ekumenicznego

Katolicy i protestanci organizują w maju w Monachium 2. Ekumeniczne Dni Kościoła. Wezmą w nich udział także organizacje homoseksualistów, którzy będą przekonywać, że ich praktyki nie są sprzeczne z Pismem Świętym, a sobota jest dobrym dniem na bycie homoseksualistą. Kuria w Monachium poinformowała

Jan XXIII - Konstytucja Apostolska Veterum Sapientiae cz. 2

, a w szczególności, gdyby chcieli osiągnąć stopnie akademickie z Pisma świętego, czy świętej Teologii, niech łatwość w dojściu i solidnym zrozumieniu, już nie filozofów greckich, których nazywać się zwykło scholastykami, ale przynajmniej oryginalnych kodeksów Pisma świętego, liturgii i świętych Ojców

x. prof. Roman Pindel - Sprawa Medjugorie1 cz. 2

, a opisana przez uznanych autorów teologii życia wewnętrznego. Od zawsze proponuje się w Kościele tradycyjne środki wzrostu: Eucharystia, czytanie Pisma Świętego, kierownictwo duchowe. Nie można też mówić o autentycznym wzroście bez coraz większego umiłowania Kościoła założonego przez Chrystusa, a

Jego Wysokość Książę Bertrand de Orleans e Bragança - Chrześcijańska koncepcja porządku i władzy

. 8222 małżeństwo 8221 osób tej samej płci. 8211 Równolegle do tego, w niektórych krajach nie istnieje już prawo do cytowania fragmentów Pisma Świętego i Katechizmu na temat niemoralności zachowań homoseksualnych. A więc, publiczne głoszenie katolickich standardów moralnych może pociągnąć za sobą

J.E. x. bp Ryszard Williamson FSSPX - Wołanie w czasie burzy

Stare Przymierze. quot Pismo święte quot , które przechowują w swych synagogach, to nie Stary Testament. Ich quot Pismo święte quot to Talmud, bluźnierczy i świętokradczy zbiór obelg wobec Zbawiciela i Jego Matki, wobec religii katolickiej i Kościoła. Oto religia wyznawana przez dzisiejszych żydów. Z

pisma+świętego

naturalistyczny sposób, np. w 8222 Tequila Sunrise 8221 widzimy kopulującego nagiego Mela przez kilka minut. Powie może ktoś znowu, że przecież nawet w Biblii jest mowa choćby o cudzołóstwie Dawida, a nie znaczy to wszak, iż Pismo święte pochwala ten grzech. Racja. Tyle tylko, że w Piśmie świętym widzimy też

x. Jan Jenkins FSSPX - Wykład o programie Great Books cz. 1

nieustannie odnawiać i umacniać naszą wiarę musimy wciąż na nowo powracać do Pisma Świętego, do słów Zbawiciela oraz decyzji soborów powszechnych. Podobnie jak w przypadku nauk świeckich nie ma nic lepszego niż wsłuchiwanie się w głos tych, którzy byli prawdziwymi mistrzami w tej dziedzinie. Czytanie jest w

Matematyczny dowód na istnienie Boga

Niemiecki naukowiec dowodzi, że ilość spełnionych przepowiedni, zapisanych w Piśmie Świętym, świadczy o tym, że Bóg naprawdę istnieje. Nie jest bowiem możliwe, by tak wiele proroctw sprawdziło się przez przypadek. Według emerytowanego profesora informatyki z Federalnego Instytutu Fizykalno

bp. Michał Nowodworski - Jaka jest nauka Kościoła o diable?

pomimo tego dowodem przeciwko istnieniu pokus szatańskich być nie może jest albowiem tak smutny niekiedy i w niektórych ludziach stan ducha, stan który Pismo święte zaślepieniem i zatwardzeniem serca nazywa, iż wówczas człowiek czuć nie może napadów szatana, bo nie przeciwstawia mu oporu iż wówczas

x. Karol Stehlin FSSPX - EKUMENIZM - Wróg miłości cz. 2

Chrystusa, zawartą w Piśmie świętym, w którym niemal na każdej stronie jest potwierdzona konieczność nawracania się do Niego i do Jego świętej nauki: 8220 Kto uwierzy i będzie ochrzczony, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony! 8221 , 8220 Idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody

x. Aygmunt Golia - Sto rozmyślań...

x. Zygmunt Golia STO ROZMYŚLAŃ o Przenajświętszym Sakramencie na tle Pisma Świętego 8211 8211 8211 8211 8211 8211 8211 8211 8211 8211 Sto rozmyślań o Przenajświętszym Sakramencie na tle Pisma Świętego djvu, 21.0 Mb Program do otwierania plików djvu: Dj

Krótka recenzja Ducha Liturgii kard. Ratzingera

Narodzeniu i Wielkiej Nocy. W części trzeciej kard. Ratzinger opisuje związki sztuki z liturgią i wzajemne zależności. Najpierw omawia sprawę obrazów, następnie muzykę liturgiczną. Po raz kolejny zresztą, wszelkie swe wywody opierając na autorytecie Pisma świętego, Ojców Kościoła oraz Tradycji. W części

A chrześcijanie.... z miłością....

, który w Izraelu jest oficjalne zabroniony. Co najbardziej rozzłościło prawicowego populistę? Dołączony list do przesyłki o następującej treści: Z radością ofiarujemy tę książkę rozświetlającą Pismo Święte i pomagającą zrozumieć więź między Pięcioksięgiem a Nowym Testamentem. Mamy nadzieję i modlimy się

Czy wolno krytykować papieża?

kościelnym nauczaniu i ta jego opowieść wchodzi do Pisma Świętego! A propos jutro w kalendarzu Kościoła rzymskokatolickiego dzień błogosławionego Jana XXIII i zarazem skojarzenie oczywiście świadome rocznica już pięćdziesiąta otwarcia Soboru Watykańskiego II przez tegoż papieża. Napisało mi się o Soborze

Czym tak naprawdę jest chrzest w Duchu Świętym?

Dlatego słuszne jest, że nauka o Duchu Świętym zajmuje ważne miejsce w nauczaniu zborów Pana Jezusa. Niestety, nie wszyscy zrozumieli ją we właściwy sposób. Szczególne kontrowersje budzi pogląd na zjawisko, które Pismo Święte nazywa chrztem w Duchu Świętym lub chrztem przez Ducha Świętego

Słowo Boże na dziś, Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich

kościół współpracowali.   Polityka i religia, równa się śmierć sorry tak jest. Kościół czy żadna religia nie może mieć prawo wtrącanie co ma być, a co nie kościół może mówić, a nie może żądać. Większość osób zapomniało o co chodzi w Piśmie Świętym zajmują się jedno mówi jest ok jedno unikają mówić, po

Egzorcysta: Droga do opętania to wolny wybór człowieka do zła

każda liturgia, zaczyna się od znaku krzyża. Może być odczytany kawałek Pisma Świętego i później jest ta zasadnicza część, czyli pytania egzorcysty o imię demona i później nakazuje mu opuszczenie ... A kto to imię ma powiedzieć? Ten demon. Na tych filmach widzimy, że te osoby mają inny głos

Sola scriptura

przypominacie z biografii Lutra, kiedy na sejmie w Wormacji próbowano go zmusić aby odwołał te tezy wtedy powiedział znamienne słowa: Jeżeli nie zostanę przekonany przez Pismo święte i za pomocą prostego rozumowania 8211 bo soborom i Papieżom nie wierzę. Moje sumienie zostanie związane Słowem Bożym. A

Co dalej z seryjnymi zabójcami?

odpowiedzialności, odbieramy człowiekowi jego ludzką godność. Wolność wiąże się z ryzykiem poniesienia kary Dlatego też przywilejem człowieka wolnego jest możliwość odbycia kary. Tak, kara jest przywilejem! Jest o tym napisane nawet w Piśmie Świętym: 6 bo kogo Pan miłuje, tego karze, i chłoszcze każdego syna

Wiara i rozum

ludzi, którzy otwarcie przyznają, że nigdy nie oddali się lekturze Pisma Świętego, a nawet więcej, utrzymują, że go wcale nie rozumieją, a mimo to nie przeszkadza im to uznawać siebie za chrześcijan. Podobnie inni,twierdzą, że pozostają w tej wierze, choć nie znają dziesięciu przykazań, siedmiu grzechów

Seks będzie święty tylko w małżeństwie - rozmowa z autorem bloga gejkatolik

przeproszeniem, biskup może być osłem, ale jest biskupem. Pokora to też zapomniana, a przecież zbawiająca cnota. O posłuszeństwie dużo piszę na moim blogu. Katolik powinien być posłuszny trzem instancjom: Pismu Świętemu, duszpasterzom i 8211 co najważniejsze 8211 własnemu sumieniu. Na to ostatnie mamy

Doda 8211 a jednak ukarana.

napisane w jednym czy też drugim piśmie świętym jakiejkolwiek religii, to przyznaję, że nie wiem, co ktoś musiałby powiedzieć, żebym odebrał to jako obrazę moich uczuć.     Jestem człowiekiem parającym się pisaniem. Oczywiście nie Biblii, Koranu, Machabcharaty czy innych tego rodzaju pism, uznanych za

Czy chrześcijanie są zobowiązani świętować szabat?

jest prawidłowa? Spróbujmy przyjrzeć się fragmentom Pisma Świętego, które mogłyby pomóc nam zrozumieć to zagadnienie. Pogląd adwentystów dnia siódmego Odpowiedź pierwsza, nakłania nas do uznania dnia szabasu za nieprzemijające ustanowienie Boże, które obowiązuje każdego chrześcijanina zawsze i

Modlitwa w drodze

na docieranie do Biblii. W programie możemy słuchać kilkuminutowych rozważań, bazujących na Ewangelii.

Modlitwa w drodze oferuje możliwość regularnego odsłuchiwania fragmentów Pisma Świętego oraz możliwość skorzystania z chwili relaksu i zaczerpnięcia oddechu w pełnym gonitwy

Znalezione blogi:

Tylko w Bogu jest wiara i nadzieja na przyszłość. Bóg naszą miłością i wybawicielem.
Blog o Bardzo Wartościowym Słowie Bożym
Cytaty, opinie, przemyślenia i inne rzeczy związane z Pismem Świętym
Moje pisanki (jan.turnau)
Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek

Miejsca:

Janów (192)
Pawłów (187)
Warszawa (66)
Józefów (53)
Rzym (51)
Adamów (51)
Jerozolima (39)
Kraków (37)
Warta (35)
Marki (35)

Osoby:

Doda (8)
Palikot (7)

Firmy:

RUCH (54)
DIALOG (47)
BP (22)
MIT (20)
Onet (13)
Prochem (12)
Galilea (9)
YouTube (5)
Plato (5)
Prosper (4)