Wszystko o:

jan+szarek

DZIŚ 75 URODZINY KSIĘDZA BISKUPA SENIORA DR. JANA SZARKA

W dniu dzisiejszym 75 8211 te urodziny obchodzi Ks. Biskup Senior Dr h.c. Jan Szarek, który  urodził się dnia 13 lutego 1936 r. w Bielsku-. Po ukończeniu szkoły podstawowej - z uwagi na trudną sytuację materialną rodziców - naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w

PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE ORDYNACJI KSIĘŻY 1960-2010

Jubilatów oraz modlitwę zmówił zwierzchnik Kościoła ks. biskup Jerzy Samiec, który rozpoczął swoje przemówienie słowami, iż jest mu trudno mówić do najstarszych duchownych naszego Kościoła, z których ks. biskup Jan Szarek był jego zwierzchnikiem, a ks. radca Jan Gross uczył go przez 5 lat religii, a

JUBILEUSZ 30 - LECIA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY W BAŻANOWICACH

senior dr Jan Szarek, ks. proboszcz Jan Melcer, ks. radca Janusz Sikora, ks. dyrektor Emil Gajdacz, ks. Grzegorz Brudny, ks. Łukasz Gaś i ks. radca Jan Gross, delegacja Sióstr Diakonis Eben-Ezer z Dzięgielowa na czele z Siostrą Przełożoną Ewą Cieślar i Matką Przełożoną Lidią Gottschalk 65279 , wójt

Kościół ewangelicko - augsburski luterański p.w. św. ap. Piotra i Pawła w Tychach

jeszcze kościoła św. ap. Piotra i Pawła w Tychach dokonał Ks. Biskup Jan Szarek. Obydwaj Biskupi Kościoła byli bardzo przychylnie ustosunkowani do budowy kościoła i wiele pomogli także finansowo , aby ta budowa mogła być ukończona. W Dniu Apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca 1996 r. Ks. Biskup Jan Szarek

50 8211 LECIE ORDYNACJI KSIĘDZA JANA LECHA KLIMY W MIĘDZYRZECZU GÓRNYM.

rocznikowy Jubilata ks. Jan Gross, miejscowy proboszcz oraz diakon mgr Barbara Adamus. Do Jubilata przemówił drugi kolega rocznikowy ks. biskup senior dr Jan Szarek, który wspomniał także zmarłych kolegów ś.p. ks. Jana Hause, Naczelnego Kapelana Wojskowego ordynowanego w dniu 1 października 1961 r. oraz

WIADOMOŚCI EKUMENICZNE ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEJ RADY EKUMENICZNEJ 27 II 2011

-Augsburski Luterański w Polsce nie jest członkiem Wspólnoty z Porvoo, ale biskupi luterańscy z Finlandii, Szwecji, Danii, Litwy, Estonii i Łotwy biorą czynny udział w konsekracjach polskich biskupów luterańskich: Jan Szarek, Janusz Jagucki, Jerzy Samiec,  Michał Warczyński, Mieczysław Cieślar + , Marcin Hintz

Pogrzeb ś.p. ks. Tomasza Bruella.

imieniu Kościoła Zwierzchnik Kościoła ks. biskup Jerzy Samiec. Następnie po drugiej pieśni chóru, kazanie na teksty biblijne z Ps 116,5 i Iz 25,8 wygłosil Przyjaciel Zmarłego z lat młodzieńczych ks. biskup senior dr Jan Szarek z Bielska - Białej. Krótkie pozdrowienie i pożegnanie z Zaolzia wygłosił ks

jan+szarek

Ekumenicznej od 1946 , a zwłaszcza Kościołów Ewangelickich. Na terenie Śląska prężnie działał w owym czasie Śląski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, na czele którego wówczas stali tacy duchowni jak: ks. konsenior Jan Gross, proboszcz mikołowski, ks. senior Jan Szarek, proboszcz  bielski i senior diecezji

ZMIANA NA STANOWISKU PROBOSZCZA W CISOWNICY, W POWIECIE CIESZYŃSKIM

W uroczystości wzięli udział księża biskupi: Paweł Anweiler, Ryszard Bogusz i sen. dr Jan Szarek, księża: radca Ryszard Janik, prezes Jan Gross, dziekan ppłk. Zbigniew Kowalczyk, dyr. Emil Gajdacz, dyr. Marek Londzin, Wiesław Łyżbicki,   oraz duchowny słowacki w słowackiej komży ks. mgr Peter Taját

SYNOD DIECEZJALNY DIECEZJI CIESZYŃSKIEJ - 19 listopada 2011 r.

9 lutego 1992 r. Głównym konsekratorem był Zwierzchnik Kościoła ks. biskup Jan Szarek, a współkonsekratorami byli: ks. biskup generalny Pawel Uhorskai Bratysława , ks. biskup Dieter Knall Wiedeń i ks. biskup Władysław Volny Czeski Cieszyn . 1 W dniu 24 czerwca 1976 r. w kościele w Jaworzu

UROCZYSTOŚĆ 50 8211 LECIA ORDYNACJI KS. PROF. DR HAB. MANFREDA UGLORZA W STARYM BIELSKU

lat życia. Błogosławieństwa Jubilatowi udzielili księża biskupi: Paweł Anweiler i dr Jan Szarek. Spowiedź odprawił ks. radca Ryszard Janik, przyjaciel Jubilata i b. proboszcz parafii w Jaworzu u boku którego ks. profesor rozpoczynał pracę duszpasterską.   Liturgii Sakramentu Ołtarza

WIELE JĘZYKÓW 8211 JEDEN KOŚCIÓŁ W CZESKIM CIESZYNIE 8211 29 I 2012

księża biskupi: generalny biskup Miloš Klátik i obydwaj biskupi diecezjalni: Milan Krivda oraz Slavomír Sabol , z Polski księża biskupi: Jerzy Samiec, Jan Szarek, Janusz Jagucki, Paweł Anweiler i Tadeusz Szurman, oraz księża: Grzegorz Giemza, Jan Gross, Marek Londzin, Piotr Wowry, Roman Dorda, Janusz

ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ KSIĘDZA MGR. TOMASZA BRUELLA Brülla

wygłosił Przyjaciel Zmarłego Księdza NPW Ks. Biskup Senior Dr Jan Szarek z Bielska - Białej, a przemówienia pożegnalne wygłosił: w imieniu Kościoła w Polsce Zwierzchnik Kościoła NPW Ks. Biskup Jerzy Samiec, w imieniu obecnego na uroczystości pogrzebowej duchowieństwa Śląskiego Kościoła Ewangelickiego

J U B I L E U S Z E - wrzesień 2011

kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach, której dokonał Zwierzchnik Kościoła ks. biskup Jan Szarek w asyście biskupów 8211 współkonsekratorów: Józefa Pośpiecha z Zielonej Góry, Pawła Anweilera z Bielska 8211 Białej, oraz Władysława Volnego z Czeskiego Cieszyna. W związku z osiągnięciem

Nie płakałam po papieżu

zorganizowano w Drohiczynie ekumeniczną mszę, wzięli w niej udział m.in. prawosławny arcybiskup Sawa i ewangelicki biskup Jan Szarek. Jednak posadzono ich na zwykłych krzesłach, podczas gdy papież siedział na dwumetrowym tronie i nawoływał do jedności wszystkich chrześcijan.. Myślę, że mój komentarz jest

18 III 2011: BISKUP DR STANISŁAW PIĘTAK UKOŃCZYŁ 65 ROK ŻYCIA I PRZESZEDŁ NA EMERYTURĘ

archidiecezji w Turku, Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce - bp Janusz Jagucki, bp senior dr Jan Szarek, Biskup Diecezji Cieszyńskiej - bp Paweł Anweiler, Biskup Diecezji Katowickiej - bp Tadeusz Szurman, Biskup Samodzielnego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego SELK w Niemczech - bp Hans

BISKUP PROF. DR HAB. MARCIN HINTZ KONSEKROWANY 19 II 2011

szwedzcy i fińscy Arcybiskupi i Biskupi 8211 wszyscy polscy biskupi od roku 1975 8211  Bp Janusz Narzyński 1975 8211 Bp Jan Szarek 1991 - Bp Janusz Jagucki 2001 - Bp Jerzy Samiec 2010 - Bp M. Hintz 2011 . 2.  Linia rzymsko- katolicka : Kard. Scipione Rebiba 1541 8230

Bibliografia przedmiotowo-podmiotowa ks. Jana Grossa: IV część

. - 2005, nr 20, s. 23 JUBILEUSZ 25-lecia ordynacji. - W naszym Kościele Zwiastun . - 2005, nr 13 14, s. 28 KOŚCIÓŁ Ewangelicko-Augsburski w PR oprac. Jan Szarek, Jan Gross Oikoumene: Kościół, wiara współczesność . Mikołów 2005. S. 16-29 LITURGIA godzin

Współpraca

oceni. Słusznie Jubilat NPW Ks. Biskup Senior Dr Jan Szarek powiedział na naszym wspólnym Jubileuszu 50 - lecia ordynacji: Nas nie będą osądzać jakieś tam komisje, bo Bóg nas najlepiej osądzi! Ze wszystkich sił starałem się jak tylko mogłem w czasie 44 lat czynnej służby w Kościele 25 lat w

EKUMENICZNY TYDZIEŃ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 2013

Rogaczewski z Katowic, duchowni Kościoła ewangelicko-augsburskiego, w tym m.in. ks. biskup 8211 senior dr Jan Szarek, emerytowany Zwierzchnik  Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. radca Jan Gross, honorowy przewodniczący śląskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej i były prezes Synodu 2002

Firmy:

BP (8)
DIALOG (5)
RUCH (3)